top of page

Profesyonel Hizmetler

BGZ Lojistik olarak Sektörel tecrübelerimiz sayesinde müşterilerimize profesyönel hizmetler sunmaya ve kapsam alanımızı dış ülkere taşıyarak sektörde öncü olmaya devam ediyoruz.

Image by Renaldo Matamoro

T1-T2 Hizmetleri

T1 : Menşei, Avrupa Birliği ülkeleri olmayan eşyaların ortak transit rejimi içerisinde taşınmasına imkan veren belgedir.          T2 : Menşei Avrupa Birliği ülkelerinden biri olan eşyaların, ortak transit rejimi içerisinde taşınmasında kullanılan kodtur.

Avrupa Birliği ülkelerine taşıma yapmak isteyen lojistikçilerin bilmesi gereken kodlar arasında T1 ve T2 nedir terimleri vardır.

T1 ve T2 belgeleri Avrupa birliği ülkelerine taşınan malların menşei hakkında bilgi veren belgelerdir.

Image by Marcin Jozwiak

Ulusal Teminat

Transit rejimine konu eşyaya ilişkin doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükler toplamının, eşyanın herhangi bir şekilde ülke sınırları içerisinde bırakılması ihtimaline karşın garanti olarak alınmasıdır.

Image by Renaldo Matamoro

Gümrükleme Hizmeti

İhracatta gümrük işlemlerinde, ihracatı yapılan ürün, ithalatçı ülke ve ihracatın şekli dikkate alınarak, gümrük idaresine sunulacak belgeler hazırlanır.

Gümrük Beyannamesinin Kabul ve Tescili

Gümrük idaresinde ilgili birime arz edilen gümrük çıkış beyannamesinin, öncelikle kabul ve tescili gerekir.

Bu nedenle; ihracata konu olan eşyanın muayeneye hazır durumda olması ve sözü edilen eşyayı sevk edecek nakliyat aracının da eşya mahalline gelmesi ya da yedi (7) iş günü içinde geleceğinin belgelenmesi zorunludur.

Fakat; bu noktada standardizasyon kontrolleri dışında, gümrük idaresince yaptırılacak tahlil ve ekspertiz gerektiren durumlarda veya geliş tarihleri ilgili belgelerdeki zamanı geçmemesi koşuluyla, nakliyatta kullanılacak taşıtların gelişinden önce çıkış beyannamesinin tesciline gümrük idaresince izin verilebilir. İlgili Gümrük İdaresince Gümrük Beyannamesinde bulunması gereken bilgilerin içeriği, diğer ihracata konu belgelerin varlığı, beyannameyi imza edenin yetkisi ve diğer yasal işlemler gümrük idaresince kontrol edilir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra Gümrük Beyannamesinin tescili yapılır. Ancak; burada tescilin tamam olabilmesi için; gümrük idaresince tutulan deftere uygun şekilde kaydı, kayıt sıra numarası ve tarihi, görevli memurun imzası ile resmi mühürlerin varlığı aranır.

Bu işlem sonucunda alınan tescil numarası, çıkış beyannamesine eklenecek tüm diğer belgelere de yazılarak mühürlenir. Gümrük Beyannamesinin tescili ve kabulü sürecinde eğer bir eksikliğe rastlanırsa, bu eksiklik tescil işlemi sona ermeden önce giderilmelidir.

Hizmetlerimiz: Hizmetler

Yüksek Teminatlı Otomobil Taşımaları

WhatsApp Image 2023-12-09 at 15.56.55.jpeg

Uluslararası Otomobil Taşıması

WhatsApp Image 2023-12-09 at 15.56.54.jpeg

Antrepo Otomobil Aktarma

WhatsApp Image 2023-12-09 at 15.54.46.jpeg

Otomobil Transit İşlemler

Hizmetlerimiz: Hizmetler
bottom of page